Back to the top

Matej Bandelj

Vzhodno od raja: Hčere

Ko smo lani prvič uvedli sekcijo Vzhodno od raja, smo v njej želeli prikazati najboljše kratke filme iz držav, ki so bile po izbranih tematikah in produkcijskih pogojih sorodne državam s področja nekdanje Jugoslavije. Sledeč tej ideji, smo predstavili nekaj kratkih filmov različnih žanrov in form iz vzhodne Evrope.